Mer om meg:

Utdanning:

 • 1993-1996: Strømsø videregående, almennnfaglig linje
 • 1997-2000: Høgskolen i Østfold, Vernepleier
 • 2009-2010: Arkivakademiet
 • 2018: CBI (Childbirth International), Postpartum Doula  https://childbirthinternational.com/

Yrkesliv:

 • 1996: Hjemmehjelp/husmorvikar, Drammen kommune
 • 1997-2000: Assistent i boliger for psykisk utviklingshemmede, Drammen kommune
 • 2000-2002/2003: Miljøterapeut i bolig for eldre psykisk utviklingshemmede, Drammen kommune
 • 2003-2006: Miljøterapeut i avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede barn og unge, Drammen kommune
 • 2002-2005: Privat avlaster, Drammen kommune
 • 2006-d.d.: Arkivar, Byarkivet i Drammen, Drammen kommune
 • Annet:
 • Juni 2012-juni 2013: foreldrepermisjon
 • Nov 2013-aug 2015: foreldrepermisjon
 • Des 2016- d.d.: foreldrepermisjon